Nya och gamla mediainslag kring VAB i allmänhet och Todcare i synnerhet.

Vård av barn (VAB) och Todcare i media

VAB är ett omdiskuterat ämne som ofta syns i media. Många har starka åsikter vilket är fullt förståeligt eftersom barn är det käraste vi har. Todcare vill uppmuntra alla som helhjärtat engagerar sig i frågan och kämpar för att både barn och föräldrar ska få en bättre tillvaro. 

 

Nedan finner du länkar och information kring rapporter, nyhetsinslag och andra typer av media som rör VAB och Todcare.

 

2018-10-09  /  Nyhetsinslag   /  TV4 – Ekonominyheterna

"VAB-Passninga av dina sjuka barn"

Antalet vab-dagar per föräldrar ökat stadigt, och kostade staten nära 6 miljarder kronor i fjol. Nu finns en vab-tjänst där stressade föräldrar kan köpa sig passning av sina sjuka och febriga barn, med hjälp av rut-avdrag.

2018-03-16  /  Artikel  /  SACO

"Vab-uttaget är viktigare för din karriär än du tror"

Vab (tillfällig föräldrapenning) påverkar den egna karriären. Om man tar ut 100 vab-dagar under barnens uppväxt minskar chanserna att bli chef med så mycket som 30 procent. Under 2017 togs ungefär 6,5 miljoner vab-dagar ut. Av dem togs 62 procent ut av kvinnor och 38 procent av män. Om man ska ge kvinnor och män lika stora chanser att göra karriär är detta en ohållbart stor skillnad, skriver Göran Arrius ordförande Saco.

2018-03-06  /  Nyhetsartikel  /  Breakit.se

"Trött på att vabba? Startupen Todcare tror sig ha hittat en lösning"

Startupen Todcare har tagit fram en annan lösning – som går ut på att personer med erfarenhet, exempelvis förskolelärare, kommer hem till dig och tar hand om ditt sjuka barn.

“Målsättningen är att underlätta för familjer och företag när det inte går att lösa på annat sätt. Företagen, vars lönsamhet ofta får lida vid vabbande, står för kostnaden”, förklarar Philip Cabreus.

2018  /  Rapport  /  Unionen

"Vobba 2018 - Unionens vobba-rapport visar att fyra av tio privatanställda tjänstemän vobbar istället för att vabba."

Talande siffror för hur Sveriges tjänstemän förhåller sig till dagens situation kring VAB och VOB (VAB och jobb samtidigt). Även om Sverige kommit långt gällande vård av barn så finns det en uppenbar problematik som Todcare arbetar för att lösa.

Stäng Meny